ONZ QSL dienst … update

Gezien ook de buitenlandse QSL bureaux stil hebben gelegen wegens de Covid-19 uitbraak begint nu stilaan de post op gang te komen en komen er met mondjesmaat zendingen binnen maar het zal nog september zijn voordat de gewone QSL dienst volop terug zal werken. Het kan zijn dat er eind deze maand een heel kleine hoeveelheid kaarten zullen verstuurd worden naar de secties maar dat zal dan zeer weinig zijn”.
Dus ligt de ONZ qsl-dienst ook stil tot september. Ik denk dat het ook niet echt zinvol is om kaarten naar het UBA qsl bureau te sturen want die gaan daar waarschijnlijk ook blijven liggen.
Groeten,
Guy – on4ro

OP0HQ

De contest heeft plaats in het weekend van 11 en 12 juli 2020, van 12.00 uur UTC tot 11.59 uur UTC, dus gedurende 24 uur.

Sinds enkele jaren neemt de UBA deel aan het IARU HF Championship, waarbij getracht wordt om aan UBA-secties de mogelijkheid te geven om een frequentieband (slot) te activeren in CW of SSB (met één of meer stations). Vermits de contest betwist wordt op 160 tot en met 10m moeten er dus 12 stations met de call OPØHQ geactiveerd worden. Elke nationale afdeling aangesloten bij IARU kan aan deze contest deelnemen met een call met de suffix HQ, wat staat voor Head Quarter.

Meer info ….

ONZ videochat

Digital ONZ Meeting : op vrijdag 29 mei 2020

„Hoe gaat het met iedereen?“

Het lijkt ons goed en gezellig om elkaar even te zien en te spreken. Geen standaard wekelijks rondje in ons clubhuis, maar een digitaal rondje over hoe het gaat en waar je je nu mee bezighoudt. We willen je uitnodigen voor een online bijeenkomst op vrijdag 29 mei aanstaande van 20:00 – 20:30…uur.

We denken dat de applicatie Jitsie het handigst werkt hiervoor. Jitsi is heel gemakkelijk te bedienen, je hoeft niets op je pc te installeren en geen account aan te maken. Hurray! We delen hier met jullie een link, waarop je kan klikken en dan kom je vanzelf in de „special ONZ meeting“:

https://meet.jit.si/ONZOostkust

Hier ook nog een korte handleiding van  Jitsie :

Videobellen met Jitsi

Tot dan !

ON5QM, ON3XI en ON4UK

Mededeling van de UBA – ON7TK

Beste medewerker,

Het coronavirus heeft momenteel een grote impact op ons leven, zowel privé, professioneel als sociaal. Ook tijdens deze exit periode blijven de genomen maatregelen van de regering van kracht. Er zijn dus geen sectie bijeenkomsten mogelijk. Alle geplande activiteiten voor de maand mei worden geannuleerd of zullen moeten worden uitgesteld tot na de opheffing van de overheidsmaatregelen. Ook voor de maand juni ziet het ernaar uit dat grote bijeenkomsten niet mogelijk zullen zijn. Een tijdje geleden werd al aangekondigd dat HAMRADIO te Friedrichshafen op 20-23 juni niet zou doorgaan dit jaar. De CW-velddag begin juni is eveneens geannuleerd.

Deze toestand geldt voor de ganse maand mei t.e.m. 6 juni. Zodra de situatie evolueert brengen we jullie op de hoogte. Hou het veilig en respecteer de van kracht zijnde voorschriften.

Best 73,
Claude – ON7TK
i/o Raad van Bestuur

Corona … dringende mededeling

Dringende mededeling aan alle CM, DM en managers.

Beste vrienden,

De gevolgen van de opkomende crisis rond het Corona virus is stilaan een harde realiteit aan het worden.
We weten allen dat de gemiddelde leeftijd van onze leden tussen de 55 en 60 jaar ligt. Dit betekent dat een aanzienlijke aantal van onze leden zich bij de risicogroep bevindt.
In overleg met de leden van de Raad van Bestuur van de UBA werd overeengekomen om de volgende adviezen aan alle UBA-kaderleden kenbaar te maken:

  • Als vereniging is het belangrijk dat alle UBA-leden de richtlijnen van de overheid strikt naleven. Raadpleeg regelmatig de website van de overheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuws-over-het-coronavirus-covid-19.
  • Het algemeen begrip van voorzichtigheid gebiedt ons om alle voorziene bijeenkomsten (vergaderingen, verkiezingen, spreekbeurten, …) tot eind deze maand (31/03/2020) op te schorten.
  • We vragen de CMs om hun leden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Wat de organisatie van de UBA-verkiezingen betreft, zoeken wij naar een alternative oplossing. We volgen de gebeurtenissen op de voet en indien nodig wordt de periode aangepast. We houden we jullie verder op de hoogte.

Best 73,
Claude – ON7TK
Voorzitter UBA vzw

CM verkiezing 27/03/2020

UITGESTELD info volgt ….
De CM verkiezing is  gepland op 27/03/2020 om 20u in ONZ.
De kandidaat DM zal gepubliceerd worden in CQQSO.
Paul ON5QM is kandidaat CM voor ONZ, en Paul heeft een lange technische ervaring en engageert zich graag binnen ONZ.

Logging software DEMO

Op vrijdag 28 feb 2020 om 20:30 geeft Bart (ON7BT) in de OSB te Brugge,een demo met LOG4OM 2 Next Gen.
Log4om is een gratis log programma voor de radioamateur met vele mogelijkheden en koppelingen naar andere software.
De log-software is geschreven door  Daniele Pistollato – IW3HMH en zijn Team en is in volle ontwikkeling.
Sinds begin dit jaar is de nieuwe versie (New Gen) beschikbaar.
Deze versie is volledig modulair herschreven door het team, wat het klaar maakt voor verdere uitbreidingen.