Opruimen van het ONZ magazijn

Opruimen ONZ shack en magazijn
De radioshack staat nu in orde en het magazijn is reeds voor de helft opgeruimd.Wat niet bruikbaar was is geschonken aan het containerpark, en er is ook wat materiaal verkocht t.v.v. de clubkas.

Blij te vernemen, dat men nu toch beseft dat de ONZ geen stockageplaats is voor persoonlijke en/of afgedankte goederen, die welkom zijn in het containerpark van Knokke-Heist.

Wie nog PERSOONLIJK materiaal heeft staan in het magazijn, gelieve dit weg te halen, ten laatste 1 november.

Met DANK aan de medewerkers voor het ruimen en transport van de goederen.