Silent Key ON7DSP

Met grote verslagenheid melden de radioamateurs van ONZ het overlijden van Luc ON7DSP.
Luc was jarenlang actief lid van de sectie ONZ, een gepassioneerde radio amateur met interesse voor militaire apparatuur. Hij was de leermeester voor Thomas ON2TDW en Barbara.
ON7DSP is nu Silent Key maar we blijven hem oprecht in onze gedachten houden.

Wij wensen de familie in bijzonder

Thomas-Barbara Dewanckel-Casier veel sterkte.
Updated: 27 september 2020 — 08:58