Wekelijkse vrijdagavond samenkomst in ONZ clublokaal

Beste OM’s en XYL’s,

Gezien de stijgende Covid-19 cijfers zal er tot eind augustus 2020 op vrijdagavond geen

wekelijkse vergadering in het ONZ lokaal meer gehouden worden.

Begin september gaat het bestuur de toestand evalueren hoe het dan verder gaat. Gezien heel wat leden binnen de “risicogroep” vallen is dit een preventieve maatregel ten overstaan van ons allen.

Dit alles om onze “Bubbel” zo klein mogelijk te houden.

met 73

ON5QM – Paul

jullie CM

Updated: 25 juli 2020 — 13:23